เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียด

 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีทุกรายการที่บันทึกในระบบ
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายบัญชีแต่ละหมวดหมู่ให้ถูกต้อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องการทำ ภงด. 3/53 เพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี (ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน)
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการกระทบยอดทุกบัญชีที่ทำจ่ายในระบบ
 • สรุปยอดบัญชี รายอาทิตย์
 • เข้าร่วมประชุมสรุปปิดงวดบัญชีรอบเดือน
 • ดูแลความเรียบร้อยของงานบัญชี ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
 • ดูแลและจัดการทีมบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Description

 • Verify the accuracy of all the entries recorded in the system’s accounting records
 • Verify the accuracy of expenses in each category of the accounts
 • Verify the accuracy of completing Form PND. 3/53 for submission to the Accounting Office (before the 5th day of every month)
 • Verify the accuracy of the impact on balances for all accounts involved in the system’s disbursements
 • Summarize the account balances on a weekly basis
 • Participate in the meeting to conclude the monthly accounting period
 • Ensure the orderly and systematic management of accounting tasks
 • Supervise and efficiently manage the accounting team
 • Other tasks as assigned

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานบัญชี อย่างน้อย 5 – 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมบัญชี Quickbook **จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
 • สามารถสื่อสารหรือเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี มีทัศนคติที่ดี และมีความซื่อสัตย์

Qualifications

 • Female
 • Age 30 years and above
 • Minimum 5-10 years of accounting work experience
 • Experience with QuickBooks accounting software considered a plus
 • Adequate English communication and comprehension skills
 • Capable of effectively troubleshooting specific issues
 • Detail-oriented, thorough, dil

Compare