Site Engineering

Site Engineering

Site Engineering(วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง) รายละเอียด วางแผน ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและตามลำดับงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานและเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนด เช็คคุณภาพงานและวัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานที่กำหนด...
Quality Controller

Quality Controller

Quality Controller (ผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง) รายละเอียด 1.วางแผนดูแลการทำงานของช่างหน้างานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
Personal Assistance to Managing Director

Personal Assistance to Managing Director

Personal Assistance to Managing Director Duty Contact government, private agencies and company Schedule appointments and reminders Other as assigned Multi task and flexlible skills Coordinate with construction team about BOQ and bugdet ติดต่อราชการ หน่วยงานเอกชน...
Junior Sales Executive

Junior Sales Executive

Junior Sales Executive รายละเอียดงาน Welcoming and giving information to customers Recording customer’s information and follow up with customers after sales Negotiating and closing the sales Liaise with people outside the organization such as real estate agents....

Compare