นักลงทุนสัมพันธ์

โอกาสในการลงทุน

999 ดีเวลลอปเม้นท์ เราให้ความสำคัญมุ่งเน้นการสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือกับนักลงทุนโดยเสนอโปรแกรมการลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยมองหาโอกาสการลงทุนที่ปลอดภัยและมีผลตอบแทนที่น่าสนใจ
ซึ่งเรามุ่งเน้นไปที่การซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาที่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่า
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการลงทุน
ของ “999 ดีเวลลอปเม้นท์” โปรดติดต่อเรา
investor
investor
investor
investor
investor

ติดต่อเรา

Phone

+66(0)61-1624993

investor

Email

pim@999developments.com

Address

11/38 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

Compare