Job posting

We Are Hiring

ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร

999 Developments Chiang Mai

สวัสดิการ

-ประกันสังคม
-ประกันอุบัติเหตุ
-เสื้อพนักงานและอุปกรณ์การทำงาน
-ค่าล่วงเวลา
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ลาพักร้อน (กรณีทำงานครบ1ปี)

— ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 08.30-17.30 (พัก1ชม.)—

Compare